İnsanlığa Adanmış Hayatlar

Motosikletli Arama Kurtarma ve Destek Derneği (MAKUD)

Gönüllü Kurtarma Faaliyetleri İcra Eden Bir Sivil toplum Örgütüdür. MAKUD Ücret Karşılığı eğitim veren bir kurumu olmamakla beraber Derneğe üye olmaya hak kazanan bireyleri Kurtarma Gönüllülüğü çerçevesinde ilkelerine ve misyonuna bağlı olacak şekilde yetiştiren bir Sivil Toplum Kuruluşudur.

MAKUD; Alanında kalifiye, donanımlı bireyleri bünyesinde bulundurmak, Arama ve Kurtarma alanlarında kaliteli bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir Sivil Toplum Kuruluşudur. Kurtarma Gönüllüsü tüm üyelerimiz hiçbir maddi kazanç ( maaş vb. ) beklentisi olmadan dernek komutası altında gönüllü olarak faaliyet göstermektedir.

KABUL SÜRECİ ;

1) İnternet üzerinden ön başvuru formunun doldurulması

2)Adayın başvuru formunda belirttiği GSM numarasına gelen davet SMS’i içerisindeki resmi evrak ve dokümantasyonu tam ve eksiksiz olarak temin edip Dernek merkezine şahsen teslim etmesi.

1 %
Support
1 %
Design
1 %
Support

İnsanlığa Adanmış Hayatlar

img

Arama kurtarma milliyet, sınıf, ırk, renk, dil, din ayrımı yapmayan, yalnızca insan hayatı için verilen bir mücadeledir.

Makudder